Dự án “Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất tại Trung tâm nuôi dưỡng & phục hồi chức năng Người Tâm thần để tăng quy mô tiếp nhận đối tượng Người tâm thần vào Trung tâm”

02/10/2019

1. Địa điểm thực hiện dự án

Tỉnh Vĩnh Phúc

2. Nội dung dự án

Tên dự án

Dự án “Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất tại Trung tâm nuôi dưỡng & phục hồi chức năng Người Tâm thần để tăng quy mô tiếp nhận đối tượng Người tâm thần vào Trung tâm”

 

 

Lĩnh vực

□ Nhà ở                                            □ Y tế                 □ Giáo dục

X Công trình phúc lợi xã hội          □ Lĩnh vực khác ( )

3. Cơ quan phụ trách dự án

Tên cơ quan/tổ chức

Sở Lao động - TB&XH Vĩnh Phúc

Người phụ trách

(Chức vụ)

Hoàng Quốc Trị

 (P.Giám đốc)

Địa chỉ

Số 4, đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

 

Liên hệ

 

ĐT

 

0211.3860.104

 

E-Mail

soldtbxh@vinhphuc.gov.vn

4. Đối tượng nhận hỗ trợ

Tên tổ chức/người nhận hỗ trợ: Trung tâm công tác xã hội tỉnh

Số ĐT liên hệ của tổ chức/người nhận hỗ trợ: 02113.713.689

Địa chỉ:

 Khu Đồng Sau, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên , tỉnh Vĩnh Phúc

5. Lý do/bối cảnh yêu cầu hỗ trợ

      Hiện nay người mắc bệnh tâm thần phân liệt, tâm thần mãn tính đang hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên toàn tỉnh Vĩnh Phúc là khoảng trên 4.000 người, trong số đó có rất nhiều người tâm thần thuộc gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo, cận nghèo điều kiện, hoàn cảnh hết sức khó khăn trong việc chăm sóc, quản lý  tại gia đình  và địa phương, mong muốn của các địa phương và gia đình là đối tượng được tiếp nhận vào chăm sóc quản lý  tại Trung tâm Nuôi dưỡng &PHCN người tâm thần tỉnh (đã có trên 200 đối tượng tâm thần nặng các địa phương đề nghị tiếp nhận sớm), tuy nhiên hiện nay do điều kiện cơ sở vật chất của Trung tâm còn thiếu, đặc biệt là khu nhà ở nuôi dưỡng đối tượng, nên tạm thời chưa thể  tiếp nhận đối tượng vào Trung tâm, vì vậy tạo ra sức ép  rất lớn trong việc chăm sóc, quản lý đối tượng tại các địa phương trong tỉnh.

      Để thực hiện tốt hơn nữa việc chăm sóc, nuôi dưỡng  và PHCN cho người tâm thần và giúp Trung tâm nuôi dưỡng &PHCN Người tâm thần tỉnh có thêm điều kiện, cơ sở vật chất để tiếp nhận thêm  đối tượng vào Nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm, nâng tổng số đối tượng được chăm sóc, quản lý nuôi dưỡng tại Trung tâm lên trên 200 đối tượng

6. Quy mô dự án

Hỗ trợ hiện vật

Hỗ trợ Công trình nhà ở cấp 4 (05 dãy nhà), mỗi dãy nhà 06 gian (mỗi gian nhà nuôi dưỡng 04 đối tượng)

Hỗ trợ Công trình nhà bếp ăn của đối tượng

Hỗ trợ trang thiết bị phục vụ chăm sóc đối tượng: 50 giường sắt, 02 bộ nước nóng năng lượng mặt trời, 01 bộ dụng cụ nấu ăn nhà bếp

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: