GRET và dự án SYNERGIES tại Vĩnh Phúc (13/06/2012)

GRET (Group de Recherche et d’ Enchanges Technologiques) là tổ chức phi Chính phủ thuộc Cộng hòa Pháp đã có mặt ở Việt Nam từ năm 1988. Lĩnh vực hoạt động của tổ chức Gret tại Việt Nam khá đa dạng, từ phát triển NN&NT, xoá đói giảm nghèo tới hỗ trợ phát triển thể chế, ngành hàng hay thúc đẩy phát triển xã hội dân sự.

"Maryknoll luôn sẵn lòng hỗ trợ Vĩnh Phúc" (12/06/2012)

Là một tổ chức Giáo hội Công giáo lâu đời ở Mỹ, với mục tiêu là phục vụ mọi người trong tình thương không phân biệt giới tính, truyền thống tôn giáo, dân tộc, địa vị xã hội hay sự lựa chọn về chính trị, Maryknoll đã có mặt tại 27 quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Các tin đã đưa ngày: