GRET và dự án SYNERGIES tại Vĩnh Phúc

13/06/2012

GRET (Group de Recherche et d’ Enchanges Technologiques) là tổ chức phi Chính phủ thuộc Cộng hòa Pháp đã có mặt ở Việt Nam từ năm 1988. Lĩnh vực hoạt động của tổ chức Gret tại Việt Nam khá đa dạng, từ phát triển NN&NT, xoá đói giảm nghèo tới hỗ trợ phát triển thể chế, ngành hàng hay thúc đẩy phát triển xã hội dân sự.

Hiện nay, tổ chức GRET đang có các chương trình, dự án tại 4 tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hưng Yên và Thanh Hóa. Tại Vĩnh Phúc, GRET đã có những dự án từ đầu những năm 1990 tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: tổ chức nông dân, phát triển sinh kế, tín dụng vi mô và hỗ trợ phát triển thể chế. Tổ chức GRET đã 2 lần vinh dự được nhận bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc vì những đóng góp cho công cuộc xóa đói giảm nghèo của tỉnh. Kể từ tháng 3/2011, tiếp theo dự án hỗ trợ phát triển hợp tác xã hay còn gọi là dự án Aidcoop, GRET luôn quan tâm, ủng hộ và hỗ trợ việc thành lập các nhóm xã hội dân sự trong cộng đồng. Tại Vĩnh Phúc và một số tỉnh khác như: Ninh Bình, Phú Thọ, GRET đã hỗ trợ chính quyền địa phương xây dựng thể chế phát triển mô hình HTX nông nghiệp rất hiệu quả. Hiện nay, GRET đang triển khai dự án “Hỗ trợ mạng lưới các tổ chức dân sự địa phương, nâng cao năng lực cộng đồng về lồng ghép môi trường vào các chương trình phát triển xã hội” - dự án Synergies. Đây là dự án được tài trợ của Liên minh Châu Âu và có thời gian thực hiện là 3 năm. Đối tác triển khai dự án tại tỉnh Vĩnh Phúc của GRET là Trung tâm tư vấn phát triển Nông thôn Sông Hồng, trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học tỉnh Vĩnh Phúc với số vốn cam kết tài trợ của dự án là 56.520 EURO.

Đoàn Đại sứ quán nước Cộng hòa Pháp tại Việt Nam trong chuyến thăm thực địa

dự án Synergies do tổ chức GRET triển khai tại Vĩnh Phúc

Dự án Synergies dự kiến được thực hiện trong 3 năm từ tháng 3/2011 tới tháng 3/2014 tại địa bàn các huyện Tam Dương, Vĩnh Tường, Bình Xuyên và Yên Lạc. Mục tiêu của dự án là nhằm tăng cường ủng hộ xã hội dân sự, hình thành các đơn vị tổ chức xã hội cấp trung gian với nguồn vốn, năng lực và kiến thức tổ chức cơ bản, giúp người dân có thể tham gia vào các hoạt động giảm thiểu, thích ứng và phát triển bền vững với biến đổi khí hậu.

Tính đến tháng 5/2012, GRET cùng cơ quan thực hiện dự án đã thực hiện nhiều khóa đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho các thành viên của Trung tâm Tư vấn phát triển Nông thôn Sông Hồng đồng thời hỗ trợ Trung tâm tiến hành đánh giá, khảo sát nhanh về thể chế mạng lưới, tổ chức, kiến thức, thái độ, hành vi (khảo sát KAP) về môi trường và biến đổi khí hậu (MT&BĐKH) tại một số địa phương trong vùng dự án. Kết quả khảo sát này là cơ sở để dự án có thể xây dựng kế hoạch tổng thể và các công cụ để tiến hành về đào tạo, tập huấn, thông tin truyền thông, viết và cung cấp tài liệu tập huấn về môi trường và biến đổi khí hậu, các cán bộ và người dân thuộc 12 xã của 4 huyện: Tam Dương, Vĩnh Tường, Bình Xuyên và Tam Đảo. Ngoài ra GRET và Trung tâm Sông Hồng cũng đã tiến hành đánh giá nhanh (đánh giá PRA) thực trạng về MT&BĐKH tại 3 xã thuộc huyện Tam Dương. Đây là công tác phục vụ cho việc xây dựng các dự án nhỏ giải quyết các vấn đề về MT&BĐKH dựa trên các sáng kiến của cộng đồng. Kết quả đánh giá đã cho phép xây dựng 1 dự án nhỏ đầu tiên với tên gọi “Tăng cường năng lực quản lý ô nhiễm môi trường và giảm thiểu biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng” tại Xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương với tổng số vốn đầu tư là 6.500 EURO. Hoạt động chính của dự án là hỗ trợ thành lập các nhóm tự quản bảo vệ Môi trường tại thôn 10 và thôn 12 của xã. Đồng thời tiến hành các khóa đào tạo, tập huấn về môi trường, kỹ thuật chăn nuôi, đặc biệt là kỹ thuật xử lý chất thải bằng chế phẩm sinh học TBE2. Đến nay, tổ tự quản bảo vệ môi trường đầu tiên đã ra mắt và đi vào hoạt động với các hỗ trợ về tổ chức, chuyên môn cũng như về trang thiết bị như bình phun, chế phẩm sinh học. Các hoạt động tập huấn, tuyên truyền cũng đang được triển khai theo đúng kế hoạch của dự án, nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của người dân trong xã và được chính quyền địa phương đánh giá cao.

Với những kết quả tích cực ban đầu của mô hình tự quản về Bảo vệ môi trường, tổ chức GRET và Trung tâm Sông Hồng tin tuởng rằng mô hình sẽ ngày càng thu hút được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của người dân tại xã Hoàng Hoa – huyện Tam Dương. Có thể khẳng định, cơ hội nhân rộng mô hình này tại các xã, huyện khác trong tỉnh là hoàn toàn khả thi góp phầp vào công tác bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh và nâng cao đời sống cho người dân.

Huyền Trang

Các tin đã đưa ngày: