Công tác quản lý hoạt động và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2016

26/07/2016

Trong những năm qua, công tác quản lý hoạt động và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) đã được tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm chỉ đạo triển khai tạo điều kiện thuận lợi cho việc khảo sát, tiếp nhận và triển khai chương trình dự án từ nguồn vốn PCPNN trên địa bàn tỉnh.

6 tháng đầu năm 2016, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự tham gia tích cực của các sở, ngành, công tác vận động viện trợ PCPNN đã đạt được một số kết quả nổi bật. Tỉnh Vĩnh Phúc đã kiện toàn Ban vận động viện trợ PCPNN và ban hành Chương trình Xúc tiến vận động, viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; phê duyệt danh mục 34 chương trình, dự án, phi dự án kêu gọi viện trợ Phi chính phủ nước ngoài năm 2016 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác xúc tiến, vận động viện trợ PCPNN. Cho ý kiến vào việc cho phép đăng ký hoạt động, lập văn phòng đại diện, văn phòng dự án cho 05 tổ chức, gồm: tổ chức IDH, SNV, ACCF (Hà Lan), DGRV (Đức), IFRC (Thụy Sỹ); phê duyệt 02 dự án của tổ chức Gret (Pháp) và tổ chức  PAMWF (Hàn Quốc); cho ý kiến về việc gia hạn thị thực cho điều phối viên, nhân viên, tình nguyện viên nước ngoài làm việc cho tổ chức PAMWF, KFHI (Hàn Quốc), AAF (Hồng Kông).

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 13 tổ chức PCPNN với 29 chương trình, dự án, phi dự án đã và đang triển khai với tổng giá trị giải ngân trong 6 tháng đầu năm 2016 đạt gần 1,3 triệu USD. Một số dự án tiêu biểu có giá trị cao như: Dự án “Xây dựng trung tâm cứu hộ gấu, giai đoạn II tại Vườn Quốc gia Tam Đảo” do tổ chức AAF (Hong Kong) tài trợ; dự án “Đánh giá hiệu quả can thiệp cộng đồng trong phòng, chống HIV và ma túy tại Vĩnh Phúc” của Đại học Tổng hợp California (Mỹ); dự án “Hội nhập kinh tế, xã hội của phụ nữ trong các khu công nghiệp và các vùng ven đô ở Việt Nam” và “ Quản lý rác thải chuyên nghiệp và tối ưu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc” của tổ chức GRET (Pháp); chương trình hỗ trợ Trung tâm vì phụ nữ và phát triển cộng đồng” của tổ chức VNHELP (Mỹ); dự án “Hỗ trợ trẻ em nhiễm chất độc màu da cam tỉnh Vĩnh Phúc của tổ chức VNED (Pháp)… Ngoài ra, còn có hoạt động tình nguyện, trợ giúp học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và các đối tượng khó trăn trên địa bàn tỉnh của tổ chức PAMWF, KFHI  (Hàn Quốc) cùng nhiều chương trình, dự án của các tổ chức: Ngân hàng thế giới (WB); Global Fund (Mỹ); Hội người Nhật Bản yêu Việt Nam và một số doanh nghiệp nước ngoài tham gia tài trợ... Các dự án đều được triển khai đúng kế hoạch, góp phần nâng cao chất lượng sống cho những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa.

Đại diện tổ chức Gret (Pháp) và Sở Ngoại vụ ký kết Bản ghi nhớ về cam kết thực hiện dự án “Quản lý rác thải chuyên nghiệp và tối ưu tại tỉnh Vĩnh Phúc”

Bên cạnh đó, việc quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo đúng quy định, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành liên quan trong công tác quản lý đoàn. Các tổ chức PCPNN đến hoạt động tại địa phương đều thực hiện đúng tôn chỉ mục đích đã cam kết, chấp hành tốt các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, thể hiện tinh thần hợp tác cao.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác vận động, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài phục vụ tích cực mục tiêu xoá đói giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và các ngành, đơn vị liên quan tập trung thu hút nguồn vốn viện trợ theo danh mục các chương trình, dự án, phi dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2016; phấn đấu nâng mức giá trị viện trợ giải ngân năm 2016 lên đến 4 triệu USD. Đa dạng hóa phương thức tiếp cận, vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các đại sứ quán, các công ty, doanh nghiệp nước ngoài đóng trên địa bàn tỉnh, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài viện trợ và đầu tư tại tỉnh, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng là người nghèo, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phối hợp Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (COMINGO), Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) tổ chức tập huấn nâng cao năng lực tiếp cận, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài cho lãnh đạo các cơ quan, cán bộ chuyên trách làm công tác phi chính phủ nước ngoài; tổ chức hội nghị gặp gỡ các nhà viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2016.

Thực hiện: Nam Dương

 

 

Các tin đã đưa ngày: