Hoạt động của tổ chức GRET tại tỉnh Vĩnh Phúc

06/07/2018

Được thành lập năm 1976 tại Pháp, GRET là một tổ chức phi chính phủ của Pháp, hoạt động với mục tiêu chống đói nghèo và bất bình đẳng trên cơ sở hiểu biết chuyên môn, chuyên nghiệp và mở rộng hợp tác quốc tế. Hiện nay, GRET đã có mặt tại hơn 30 quốc gia trên thế giới và 15 văn phòng đại diện thường trực tại Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ.

Đến Việt Nam từ năm 1988, GRET đã triển khai nhiều hình thức trợ giúp rất đa dạng, hiệu quả trong các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, sức khoẻ cộng đồng, phát triển thể chế tại nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, trong đó có tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện tại GRET có văn phòng Đại diện đặt tại Hà Nội và đang có các chương trình dự án tại 6 tỉnh phía Bắc.

Đồng chí Vũ Chí Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng một số sở, ngành chụp ảnh lưu niệm cùng Giám đốc tổ chức GRET

Tại Vĩnh Phúc, GRET đã triển khai các chương trình, dự án khác nhau liên tục từ năm 1989 đến nay, trong đó điển hình là một số chương trình, dự án sau:

  1. Chương trình Sông Hồng (1989-2000): Chương trình Sông Hồng ra đời trong bối cảnh Việt Nam đang tiến hành tự do hoá nền kinh tế và cải cách chính sách nông nghiệp (phi tập thể hoá nông nghiệp). Chương trình Sông Hồng thực hiện những nghiên cứu ứng dụng và đào tạo nhằm định hướng sự biến đổi hệ thống nông nghiệp ở lưu vực sông Hồng. Chương trình Sông Hồng được thực hiện tại 4 tỉnh là Bắc Kạn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hải Dương.
  2. Dự án Paopa (1999-2002): Nối tiếp Chương trình Sông Hồng là dự án Paopa do Bộ Ngoại giao Pháp tài trợ có mục tiêu phát huy các kinh nghiệm và các kết quả đạt được từ Chương trình Sông Hồng trên các lĩnh vực nghiên cứu và khuyến nông. Dự án này cũng được triển khai tại 4 tỉnh của Chương trình Sông Hồng trước đây.
  3. Dự án INCO-RURBASIE (2002-2007): dự án nghiên cứu các động thái nông nghiệp trong các vùng chịu ảnh hưởng của đô thị hoá tại Đông Nam Á (Việt Nam, Campuchia). Dự án do Uỷ ban Châu Âu tài trợ nhằm phân tích tác động của tăng trưởng kinh tế thành thị đến nông nghiệp (thị trường đất đai, các hệ thống sản xuất và tổ chức các ngành hàng) xung quanh các thành phố cấp 2 như Vĩnh Phúc, Hải Dương. Tổng ngân sách của dự án là 970.000 euros.
  4. Dự án phát triển các hệ thống quỹ bảo hiểm (2003-2004): được triển khai tại huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc do Đại Sứ Quán Pháp tại Việt Nam tài trợ nhằm phát triển các quỹ bảo hiểm chăn nuôi tạo điều kiện đảm bảo an toàn và phát triển chăn nuôi và cải thiện kinh tế hộ gia đình 1 cách bền vững. Trong thời gian thực hiện, 900 hộ đã được đào tạo tập huấn và tư vấn trực tiếp thông qua 30 quỹ bảo hiểm - tư vấn.
  5. Dự án tự chủ của các quỹ tín dụng vi mô (2003-2006): Do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tài trợ. Dự án được triển khai tại huyện Yên Lạc và Vĩnh Tường của tỉnh Vĩnh Phúc để giúp các quỹ tín dụng vi mô ở địa phương đạt được sự tự chủ hoàn toàn trong hoạt động của mình. Tổng ngân sách của dự án là 100.000 euros.
  6. Dự án Dialogs (2001-2005): Dự án phát triển thể chế và các Hiệp hội địa phương nhằm Tổ chức và Quản lý các dịch vụ tập thể. Dự án được triển khai tại 6 tỉnh phía Bắc Việt Nam trong đó có Vĩnh Phúc do Uỷ ban Châu Âu, Bộ Ngoại giao Pháp, các Tổ chức phi chính phủ trong Liên minh tài trợ nhằm cải thiện các dịch vụ cho người dân nông thôn và khả năng phối hợp trong các lĩnh vực sức khoẻ ban đầu, nông nghiệp và chăn nuôi, thông qua trợ giúp tăng cường các tổ chức nghề nghiệp và các tổ chức địa phương hướng tới một sự phát triển ổn định và lâu dài. Tổng ngân sách của dự án là 3.5 triệu euros.
  7. Dự án Aidcoop (2007-2010): Dự án hỗ trợ thể chế phát triển các Hợp tác xã tại Việt Nam. Dự án do Liên minh Châu Âu và Bộ Ngoại giao Pháp tài trợ. Mục tiêu của dự án là góp phần vào việc thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực kinh tế hợp tác và các hợp tác xã cũng như khuôn khổ pháp lý liên quan thông qua việc phổ biến các giá trị quốc tế của loại hình doanh nghiệp đặc biệt này. Tổng ngân sách của dự án là 1 triệu euros.
  8. Dự án Synergies (2011-2014): Dự án hỗ trợ mạng lưới các tổ chức dân sự địa phương nâng cao năng lực cho cộng đồng về lồng ghép môi trường vào các chương trình phát triển xã hội. Dự án do Liên Minh Châu Âu, CFSI tài trợ với mục tiêu củng cố và thúc đẩy các tổ chức xã hội dân sự ở địa phương trở thành các tổ chức trung giam có đủ phương tiện, khả năng và kiến thức cần thiết để tham gia vào các hoạt động giảm thiểu, thích ứng và phát triển bền vững trước bối cảnh biến đổi khí hậu. Tổng ngân sách của dự án là 636.692 euros.
  9.  Dự án  Cải thiện điều kiện sống và làm việc cho nữ công nhân nhập cư tại các khu công nghiệp (2014-2020): Dự án được giao cho Liên hiệp Hội Phụ nữ tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh làm chủ khoản viện trợ cùng phối hợp triển khai nhằm giúp đỡ các nữ công nhân nhập cư đang làm việc cho các công ty, nhà máy, xí nghiệp trong khu công nghiệp Khai Quang. Các đối tượng thụ hưởng được tập huấn nâng cao nhận thức về luật lao động,  được hỗ trợ về cả vật chất lẫn tinh thần và cải thiện môi trường sống tại các khu nhà trọ. Tuy dự án có quy mô nhỏ với tổng ngân sách 70 000 euros  nhưng đã mang lại  lợi ích thiết thực cho các nữ công nhân bớt đi phần nào khó khăn trong cuộc sống.
  10. Dự án Quản lý rác thải khu vực nông thôn và nâng cao năng lực các hợp tác xã môi trường tỉnh Vĩnh Phúc (2016-2019): Dự án góp phần cải thiện môi trường tỉnh Vĩnh Phúc thông qua việc tăng cường quản lý rác thải sinh hoạt và nâng cao năng lực của các Hợp tác xã môi trường thuộc hai huyện Vĩnh Tường và Bình Xuyên và đang dự kiến mở rộng thêm 07 xã huyện Yên Lạc với tổng số vốn đầu tư: 1.035.000 euros.  Đơn vị chủ khoản viện trợ là Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Nằm trong khuôn khổ của Dự án còn có Chương trình Quỹ tín dụng ưu tiên cho các Hợp tác xã môi trường vay vốn với lãi suất thấp.

Ngài Đại sứ Cộng hòa Pháp Bertrand Lortholary  đi thăm mô hình nuôi giun quế tại xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên do tổ chức GRET tài trợ

Gần ba thập kỷ không ngừng phấn đấu, GRET hiện nay đã trở thành một tổ chức phi chính phủ đáng tin cậy, trở thành người bạn thân thiết của nhân dân Vĩnh Phúc. Tin tưởng rằng, trong thời gian tới, GRET sẽ tiếp tục triển khai nhiều dự án hơn nữa góp phần vào sự phát triển chung của cộng đồng.

            Thực hiện : Nguyễn Luyện

Các tin đã đưa ngày: